ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Geüpdatet model Algemene Voorwaarden

Het ABU-modeldocument Algemene Voorwaarden is weer geüpdatet, naar aanleiding van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten die per 1 juli 2023 in werking treedt. Het gewijzigde modeldocument kunt u op Mijn ABU downloaden. De Engelse versie verwachten wij binnenkort te kunnen publiceren.

Gebruik van het model
Let op: het ABU-model Algemene Voorwaarden is niet compleet. Het model bevat voornamelijk bepalingen die voortvloeien uit de CAO voor Uitzendkrachten en kan naar eigen inzicht worden gebruikt. Dit houdt in dat algemene voorwaarden uit het modeldocument achterwege kunnen worden gelaten of juist kunnen worden aangepast of uitgebreid al naar gelang de individuele commerciële afweging en de uitkomst van onderhandelingen met opdrachtgevers.

Het opstellen en van toepassing verklaren van algemene voorwaarden is complex. Het is daarom aan te bevelen nader juridisch advies in te winnen via ABU Advies op Maat (exclusief voor leden). Deze pagina biedt leden de mogelijkheid om Algemene Voorwaarden op maat te laten maken.

Gerelateerde artikelen