ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Modeldocument verzuimprotocol beschikbaar

Voor ABU-leden is op Mijn ABU een modeldocument beschikbaar gesteld voor een verzuimprotocol. Hiermee ondersteunen wij onze leden graag bij het voeren van consistent en effectief verzuimbeheer in hun organisaties. Het modeldocument omvat essentiële onderdelen waaronder de meldingsprocedure, bereikbaarheid tijdens ziekte, spreekuur van de bedrijfsarts, werkhervatting en frequent verzuim.

Doel van een verzuimprotocol is ervoor te zorgen dat het verzuimbeleid bij iedereen bekend is en dat deze in overeenstemming met de wet en de cao wordt toegepast. Het modeldocument is beschikbaar voor alle leden van de ABU en kan eenvoudig worden gedownload via Mijn ABU.

Gerelateerde artikelen