ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuwe Wet Goed Verhuurderschap en belangrijke gevolgen voor huurovereenkomsten

Met ingang van 1 juli 2023 treedt de Wet Goed Verhuurderschap in werking, waardoor het nu ook wettelijk verplicht is om de arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst te scheiden. Voor ABU-leden gold dit al sinds 1 april 2023. Om u te ondersteunen, hebben we eerder al een model Huurovereenkomst ontwikkeld in 11 talen. Deze is beschikbaar via Mijn ABU.

Informatieplicht
Met de invoering van de wet wordt naast de scheiding van de contracten ook veel nadruk gelegd op de informatieplicht van de verhuurder. Aangezien de scheiding van de arbeidsovereenkomst en de woonovereenkomst al geldt voor ABU-leden, moet u nu alleen extra aandacht besteden aan de informatieverplichtingen. Er zijn twee situaties te onderscheiden:

  1. In situatie 1, waarin vóór 1 juli 2023 al een aparte huurovereenkomst is ondertekend, dient het informatieblad binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de wet (dus vóór 1 oktober 2023) te worden verstrekt. U mag zelf een methode kiezen om de informatie te verstrekken, maar het is wel noodzakelijk dat u kunt aantonen dat de huurder de informatie heeft ontvangen. De meest praktische optie lijkt om alle huurders het informatieblad toe te zenden of persoonlijk te overhandigen, met het verzoek dit te ondertekenen met naam, datum en handtekening. In artikel 16 van de huurovereenkomst kunt u naar het informatieblad verwijzen.
  2. In situatie 2 moet direct aan de informatieverplichting worden voldaan. Wij hebben de verstrekte overeenkomsten aangepast door een toevoeging in artikel 16 van de huurovereenkomst op te nemen. Ook dit komt in 11 talen beschikbaar. De ontbrekende vertalingen volgen zo spoedig mogelijk

De model huurovereenkomst, het informatieblad en een toelichting op de model huurovereenkomst vindt u op Mijn ABU (exclusief voor leden).

Contactgegevens meldpunt Gemeente
Een van de verplichtingen voor de verhuurder is het informeren van de huurder over het gemeentelijk meldpunt waar huurders terecht kunnen bij klachten over de verhuurder. Gemeenten dienen deze meldpunten uiterlijk op 1 januari 2024 operationeel te hebben. Wij adviseren u om de huurders op de hoogte te stellen zodra een meldpunt is ingericht door de betreffende gemeente, zodat u dit nummer kunnen verstrekken. In het aangeboden document is hier aandacht aan besteed.

Gerelateerde artikelen