ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

5 oktober Diversity Day

Het is vandaag, 5 oktober, Diversity Day. Op Diversity Day organiseren bedrijven een eigen activiteit om aandacht te vragen voor diversiteit. Omdat wij als ABU staan voor een arbeidsmarkt met gelijke kansen en zonder discriminatie, willen we hier even bij stilstaan.

Werkjijmeezegnee.nl
De ABU en zijn leden zetten zich in voor een arbeidsmarkt zonder discriminatie. Dat staat in de gedragsregels. Ook moeten alle ABU-leden antidiscriminatiebeleid hebben, dit uitvoeren en regelmatig evalueren. ABU-leden krijgen hiervoor controles. Met scholing, voorlichting en mystery calls zorgt de ABU ervoor dat het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie hoog op de agenda blijft staan bij leden. Ook ontwikkelde de ABU een campagne die intercedenten informeert over het omgaan met en ombuigen van discriminerende verzoeken: werkjijmeezegnee.nl.

Jurriën Koops, directeur ABU: “Arbeidsmarktdiscriminatie is een breed probleem dat we met elkaar – uitzenders en opdrachtgevers – moeten oplossen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door onze intercedenten continu te trainen en te scholen in het herkennen van en omgaan met discriminerende verzoeken. Zo kunnen zij in gesprek met de opdrachtgever over dit onderwerp. Dat blijkt in de praktijk vaak nog lastig: sommige verzoeken zijn zo subtiel dat ze niet herkend worden als discriminerend. Meer bewustwording bij opdrachtgevers is dan ook een verdere stap naar een arbeidsmarkt zonder discriminatie.”

Gerelateerde artikelen