ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

6 oktober Diversity Day

Op dinsdag 6 oktober 2020 is het Diversity Day. Op deze dag van verbondenheid laten bedrijven zien dat het positief is om een mix van mensen met een verschil in culturele afkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd, gender of arbeidsvermogen te hebben.

Deelnemende bedrijven organiseren zelf een eigen activiteit in het teken van diversiteit en inclusie. Ook deze activiteiten zijn heel divers: denk aan een workshop, lunch of evenement.

De ABU doet mee als koploper en de campagne Werk jij mee? Zeg nee. is genoemd als best practice. Deze campagne helpt intercedenten concreet om met discriminerende verzoeken van opdrachtgevers om te gaan.

Op werkjijmeezegnee.nl worden de zes meest voorkomende vormen van discriminatie benoemd. En er wordt uitgelegd hoe  intercedenten deze kunnen herkennen en ermee omgaan. Op dit moment is deze campagne ook actief op LinkedIn.

Willen jullie meedoen aan Diversity Day? Dat kan nog steeds. Organiseer met jullie organisatie een activiteit gericht op diversiteit en meld je aan via de website van Diversity Day. Hier staan onder andere voorbeelden van georganiseerde activiteiten.

Yoka Eeltink, eeltink@abu.nl

Gerelateerde artikelen