ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Aanpassing audit antidiscriminatie

Voor leden van de ABU geldt al enkele jaren een extra lidmaatschapscriterium ter voorkoming van discriminatie in de uitzendbranche.

Per 1 september 2022 is dit lidmaatschapscriterium uitgebreid met een extra vormvereiste. Het beleid ter voorkoming van discriminatie moet nu  ook actief naar opdrachtgevers worden uitgedragen. Hiermee laten we eenduidig aan opdrachtgevers zien waar we als ABU voor staan.

Tot 1 januari 2023 krijgen leden de tijd om hieraan te voldoen: pas vanaf die datum kunnen controlerende instellingen afwijkingen sanctioneren.

Hoe invulling geven?
Het is aan de leden van de ABU om op eigen wijze invulling te geven aan de vormvereisten van het lidmaatschapscriterium. Dit geldt ook voor het nieuwe vormvereiste. Aan het nieuwe vormvereiste kan bijvoorbeeld invulling worden gegeven door het antidiscriminatiebeleid zichtbaar op de website te plaatsen en het op te nemen in de algemene voorwaarden.

De ABU staat voor een inclusieve arbeidsmarkt. De uitzendbranche vormt voor veel groepen dé toegang tot de arbeidsmarkt en dat schept een grote verantwoordelijkheid om discriminatie tegen te gaan.

Yoka Eeltink, eeltink@abu.nl

Gerelateerde artikelen