ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Campagne tegen discriminatie voor werkgevers: Verderkijkers

Campagne Verderkijkers

In juni is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne Verderkijkers gestart. Werkgevers krijgen hulp om zelf discriminatie op de werkvloer te voorkomen en een inclusieve bedrijfscultuur te stimuleren.

De campagne loopt vooruit op de wetswijziging die werkgevers verplicht stelt om beleid te voeren ter voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie.

Het ministerie nodigt werkgevers uit om verder te kijken dan leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele gerichtheid of beperking.

Tips en trainingen voor werkgevers

Bij de tips en trainingen die het ministerie voorstelt aan werkgevers, horen de volgende:

  • Probeer breder te werven: vis niet steeds in dezelfde vijver maar probeer andere wervingskanalen.
  • Gebruik de vacature-check van het College voor de Rechten van de Mens.
  • Selecteer zo objectief mogelijk, bijvoorbeeld door een training Selecteren zonder vooroordelen.
  • Zorg voor een duidelijke visie op een inclusieve bedrijfscultuur en school leidinggevenden.

Onze campagne

De campagne van het ministerie heeft een andere doelgroep maar dezelfde doelstelling als onze campagne Werk jij mee? Zeg nee’, die is gericht op de uitzendbranche. In de campagne zitten tools voor intercedenten voor hun dagelijks handelen. Ze leren heel praktisch om niet mee te gaan met discriminerende verzoeken. Het is namelijk niet voldoende om mensen te wijzen op hun neiging om te discrimineren: gedragsverandering wordt pas bereikt als je mensen praktische hulp geeft om hun (denk)gewoontes te veranderen. Daarin lijken beide campagnes op elkaar.

Mystery-calling uitzendbureaus

De campagne van het ministerie staat niet op zichzelf. Onlangs was discriminatie in de uitzendbranche in het nieuws. In opdracht van het ministerie werd er mystery-calling gedaan bij uitzendbureaus. Daarvan bleek 40 procent mee te gaan in verzoeken van klanten die zouden leiden tot discriminatie. Overigens werden uitzendbureaus gebeld die geen lid waren van de ABU of NBBU.

Bekijk het rapport over Mystery calling arbeidsmarktdiscriminatie.

Gerelateerde artikelen