ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Discriminatie 50+

Het is voor ouderen extra lastig op de arbeidsmarkt. 50-plussers die geen werk hebben, hebben vaak moeite om opnieuw aan de slag te komen.

De uitzendbranche heeft een belangrijke rol bij het aan het werk helpen van 50-plussers. Maar liefst 27% van de baanvinders van 50+ vond werk via de uitzendbranche. 18% van de uitzendkrachten is ouder dan 45 jaar.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een check of een vacaturetekst niet discrimineert op leeftijd: Vacaturecheck leeftijdsdiscriminatie

In onderstaande filmpjes bespreken intercedenten en 50-plussers een aantal vooroordelen over oudere mensen. Bijvoorbeeld dat ze te duur zouden zijn.

Gerelateerde artikelen