ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Discriminatie: Tweede Kamer wil meldplicht uitzendbureaus

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor de invoering van een meldplicht voor uitzendbureaus bij discriminerende verzoeken. Als ABU zijn wij voor goed anti-discriminatiebeleid maar tegen zo’n wettelijke meldplicht.

Indieners D66 en CDA willen dat een meldplicht aan de Inspectie SZW onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe wetgeving die momenteel wordt voorbereid op het ministerie.

Met die voorgenomen wetgeving krijgt de Inspectie SZW de bevoegdheid om na te gaan of er op de aanwezigheid van een werving-en-selectiebeleid van alle werkgevers in Nederlands. Het doel daarvan is het voorkomen van discriminatie.

Kritische beoordeling van de motie

Staatssecretaris Van Ark van SZW heeft de motie kritisch beoordeeld vanwege verwachte uitvoeringsproblemen bij een eventuele invoering van een wettelijke meldplicht. Na de aanstaande internetconsultatie op de nieuwe wetgeving zal besloten worden of een meldplicht onderdeel uit gaat maken van het wetsvoorstel.

De kanttekeningen bij een meldplicht

De ABU is voorstander van een bredere aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie waarbij het totale Nederlandse bedrijfsleven wordt betrokken en discriminerende verzoeken worden aangepakt.

Maar een wettelijke meldplicht is wat de ABU betreft niet het juiste middel. Hierbij komen namelijk uitvoerings- en handhavingsproblemen kijken.

Zo zou een meldplicht van intercedenten verwachten dat ze als juridisch scheidsrechter optreden en ook over subtiele verzoeken altijd een correct oordeel kunnen vellen.

Ook vraagt een meldplicht om het vastleggen van bewijslast. Dit zou impliceren dat alle klantcontacten zouden moeten worden opgenomen. Ook is het de vraag hoe handhaving van een meldplicht zou moeten worden ingericht.

De ABU hecht veel waarde aan de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie en steunt verplicht anti-discriminatiebeleid voor alle werkgevers in Nederland.

Toezicht op discriminatie binnen de uitzendbranche vindt al plaats op verschillende manieren, waaronder:

  • Mystery calls vanuit gemeenten, ISZW en de brancheverenigingen
  • Het ABU-meldpunt
  • Verplicht anti-discriminatiebeleid bij brancheleden en
  • Binnenkort ook de wettelijke plicht voor alle bedrijven in Nederland om anti-discriminatiebeleid op te stellen op schrift en uit te voeren.

Het ABU-branchemeldpunt stelt intercedenten laagdrempelig in staat om melding te doen van discriminerende verzoeken. Leden worden opgeroepen om discriminerende verzoeken te blijven melden.

Gerelateerde artikelen