ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Eerste Kamer behandelt deze week Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Op dinsdag 27 februari behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. De ABU heeft bij enkele Eerste Kamerfracties een inbreng geleverd. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen in de Eerste Kamer is de vermoedelijke ingangsdatum 1 januari 2025. In dat geval zullen we komend jaar de ABU-leden voorlichten over de verplichtingen die gaan gelden en leden helpen om hieraan te kunnen voldoen.

De ABU ondersteunt het uitbreiden van de verplichting voor alle werkgevers om een antidiscriminatiebeleid op te stellen. Alle ABU-leden hebben dit al sinds 1 januari 2019. Wat betreft extra eisen is het voor de ABU belangrijk dat deze bijdragen aan bewustwording en verandering in gedrag, en niet alleen maar op papier bestaan. De ABU is kritisch over de meldplicht. We erkennen dat onze sector een rol moet spelen in het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt, maar vinden niet dat dit een handhavende rol moet zijn.

Het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Het wetsvoorstel verplicht alle werkgevers tot het opstellen van een antidiscriminatiebeleid en introduceert een meldplicht voor intermediairs voor discriminerende verzoeken. Op basis van deze meldplicht zouden intermediairs verplicht worden om opdrachtgevers die, na een gesprek, volharden in hun discriminerende verzoek te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het wetsvoorstel heeft een lange aanloop gehad. Op 11 december 2020 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer en op 14 maart 2023 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd. De afgelopen jaren zijn er drie internetconsultaties geweest voor dit wetsvoorstel en de ABU heeft alle keren inbreng geleverd.

Gerelateerde artikelen