ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Reageer op het voorstel voor meldplicht bij discriminerende verzoeken

SZW heeft afgelopen 1,5 jaar gewerkt aan een meldplicht voor intermediairs bij discriminerende verzoeken. De concept-wetteksten en de Nota van Toelichting zijn gepubliceerd. Deze staan momenteel open voor internetconsultatie. Dat betekent dat u kunt reageren op de Nota van Wijziging over de meldplicht. Dit kan tot 16 april 2022. U moet hier wel een toelichting bij geven.

De meldplicht is een uitwerking van twee aangenomen moties en het coalitieakkoord. Het wetsvoorstel verplicht werkgevers en intermediairs om een werkwijze voor werving en selectie op te stellen die zekerheid geeft om discriminatie tegen te gaan. In de werkwijze moet bijvoorbeeld worden aangegeven hoe de werving en selectie wordt gedaan.

Met de invoering van het meldplicht wordt hier een procedure aan toegevoegd waarin staat hoe er met discriminerende verzoeken wordt omgegaan. Als na het volgen van de stappen in de procedure een discriminerend verzoek nog steeds discriminerend is, wordt het verzoek gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (Overheid.nl). De ABU staat in nauw contact met SZW over dit wetsvoorstel en zal tevens een reactie indienen in de internetconsultatie.

 

Yoka Eeltink, eeltink@abu.nl

Gerelateerde artikelen