ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuw vormvereiste antidiscriminatiebeleid

De ABU staat voor een inclusieve arbeidsmarkt. De uitzendbranche vormt voor veel groepen dé toegang tot de arbeidsmarkt. Dat schept een grote verantwoordelijkheid om discriminatie tegen te gaan. Voor leden van de ABU geldt al enkele jaren een extra lidmaatschapscriterium ter voorkoming van discriminatie in de uitzendbranche.

Per 1 september 2022 wordt dit lidmaatschapscriterium uitgebreid met een extra vormvereiste. Het beleid ter voorkoming van discriminatie moet namelijk per 1 september ook actief naar opdrachtgevers worden uitgedragen. Hiermee laten we eenduidig aan opdrachtgevers zien waar we als ABU voor staan. Tot 1 januari 2023 krijgen leden de tijd om hieraan te voldoen. Pas vanaf die datum kunnen controlerende instellingen afwijkingen sanctioneren.

Het is aan de leden van de ABU om op eigen wijze invulling te geven aan de vormvereisten van het lidmaatschapscriterium. Dit geldt ook voor het nieuwe vormvereiste. Aan het nieuwe vormvereiste kan bijvoorbeeld invulling worden gegeven door het antidiscriminatiebeleid zichtbaar op de website te plaatsen en het op te nemen in de algemene voorwaarden. Er is bijvoorbeeld een banner beschikbaar op deze pagina op het ABU-ledennet.

Yoka Eeltink, eeltink@abu.nl

Gerelateerde artikelen