ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vacaturecheck College voor de Rechten van de Mens vernieuwd

Het College voor de Rechten van de Mens onderzocht opnieuw hoe vaak leeftijdsdiscriminatie voorkomt in vacatureteksten. Uit het onderzoek blijkt dat in de 3,1 miljoen onderzochte vacatureteksten uit 2019 in tienduizenden gevallen leeftijd een criterium is. Met het oog op de toenemende werkloosheid door de coronacrisis wordt leeftijdsdiscriminatie bij werk extra zorgelijk. Het College benaderde bedrijven met een groot aandeel in vacatureteksten met leeftijdsdiscriminatie en presenteert de vernieuwde vacaturecheck met tips voor HR-professionals om discriminatie in vacatureteksten te voorkomen. Deze check vervangt de oude versie.

Campagne Werk jij mee? Zeg nee

Bekijk ook onze campagne Werk jij mee? Zeg nee’, die is gericht op de uitzendbranche. In de campagne zitten tools voor intercedenten om hen te helpen bij het omgaan met discriminerende verzoeken.

Gerelateerde artikelen