ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Werk jij mee? Zeg nee.

Discrimineren op basis van leeftijd is wettelijk verboden. Toch gebeurt het vaak, met name bij ouderen op de arbeidsmarkt.

Hoe herken je een discriminerend verzoek? Een discriminerend verzoek kan bijvoorbeeld zo klinken:

‘Wij zoeken iemand tot 30 jaar voor een evenredig personeelsbestand.’

Hoe ga je ermee om? Bijvoorbeeld zo:

‘Ik begrijp en hoor dat u een evenredig personeelsbestand nastreeft. Maar ik wijs u er ook op dat een leeftijdseis in beginsel niet gesteld mag worden. Daarmee kan ik niet zomaar selecteren op een maximale leeftijd’.

Meer weten? Neem een kijkje op werkjijmeezegnee.nl.

Gerelateerde artikelen