ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Werk jij mee? Zeg nee.

Discrimineren op basis van leeftijd is wettelijk verboden. Toch gebeurt het vaak, met name bij ouderen op de arbeidsmarkt. Leeftijdsdiscriminatie komt nog iets vaker voor dan discriminerende verzoeken op grond van afkomst, zo blijkt uit gegevens van ons meldpunt.

Hoe ermee om te gaan

Hoe herken je een discriminerend verzoek? Een discriminerend verzoek kan bijvoorbeeld zo klinken:

‘Wij zoeken iemand tot 30 jaar voor een evenredig personeelsbestand.’

Hoe ga je ermee om? Bijvoorbeeld zo:

‘Ik begrijp en hoor dat u een evenredig personeelsbestand nastreeft. Maar ik wijs u er ook op dat een leeftijdseis in beginsel niet gesteld mag worden. Daarmee kan ik niet zomaar selecteren op een maximale leeftijd’.

Meer weten? Neem een kijkje op werkjijmeezegnee.nl.

Reactie op wetsvoorstel: boete gaat niet helpen

Op woensdag 9 oktober 2019 maakte staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark bekend in een wetsvoorstel, dat ze een boete wil introduceren. Wanneer bij een sollicitatieprocedure wordt gediscrimineerd, kan dat werkgevers komen te staan op 4500 euro per geval.

Als ABU erkennen we het probleem van discriminatie op de werkvloer, maar we zien niet hoe een boete dat probleem gaat oplossen.

Onze directeur Jurriën Koops sprak hierover mee bij NPO Radio 1:

 

“Discriminatie is een hardnekkig verschijnsel. Dat vergt voortdurende aandacht. Het gaat nooit voorkomen dat het niet meer gebeurt.”

 

Als ABU vinden wij dat goede voorlichting beter werkt. Zo zien bedrijven dat diversiteit loont, doordat het leidt tot meer productiviteit en innovatie.

Radio-item: Diversiteit op de werkvloer: boete gaat discriminatie niet verminderen

 

 

Gerelateerde artikelen