ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

31 maart: online symposium Behoud doorstroom werknemers migratieachtergrond

In de pilot Behoud en Doorstroom onderzocht TNO samen met vijf vooruitstrevende werkgevers welke interventies effectief zijn bij het stimuleren van behoud en doorstroom van werknemers met een migratieachtergrond. Voor werknemers met een migratieachtergrond blijkt het vaker een uitdaging om zichzelf te blijven en er ook bij te horen.

Online symposium op 31 maart
Op 31 maart van 10:30 – 12:00 organiseren TNO, ABN AMRO en het Ministerie van SZW een symposium. De onderzoeksresultaten en inzichten worden gedeeld met het grote publiek. Dit symposium is online.

Gerelateerde artikelen