ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Aanbeveling Stichting van de Arbeid huisvesting arbeidsmigranten

Werken in de bouw

Mede op initiatief van de ABU heeft de Stichting van de Arbeid een aanbeveling gedaan over de huisvesting van arbeidsmigranten. De stichting beveelt decentrale cao-partijen aan om bij de facilitering van de huisvesting van arbeidsmigranten minimaal het kwaliteitsniveau van SNF te hanteren.

De aanbeveling verstevigt de positie van SNF. Het doel is om meer arbeidsmigranten de zekerheid te geven van een veilige woning, goede voorzieningen en voldoende vierkante meters leefruimte per persoon.

Lees de aanbeveling.

Daarnaast doet de Stichting een oproep aan de ministers Van Veldhoven (IenW) en Koolmees (SZW) om samen met maatschappelijke partners werk te maken van het terugdringen van het tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Om dat te realiseren moeten allereerst de ondertekenaars van de Nationale Verklaring (Tijdelijke) Huisvesting (EU-)Arbeidsmigranten uit 2012 weer bijeen worden geroepen.

Volgens de Stichting moet een hernieuwde samenwerking ertoe leiden dat de tekorten aan huisvesting en de misstanden met spoed worden teruggedrongen. Zo worden kwaliteit, kwantiteit en betaalbaarheid van de huisvesting voor arbeidsmigranten beter gewaarborgd.

Gerelateerde artikelen