ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsmigranten en corona: onze brief aan de Tweede Kamer

Vanmiddag praat de Tweede Kamer over arbeidsmigranten. De ABU pleit voor meer huisvesting voor deze groep. Lees hier onze brief die we naar de Tweede Kamer stuurden.

De ABU heeft al vroeg in de crisis de veiligheid van arbeidsmigranten prioriteit verklaard. Wij zijn ons namelijk volledig bewust van het feit dat arbeidsmigranten een reëel risico lopen op corona. Ze werken vaak dicht op elkaar, delen een woning, worden in groepsverband vervoerd en zijn onze taal niet machtig.

De ABU vindt het belangrijk om een actieve bijdrage te leveren aan oplossingen van vraagstukken rondom arbeidsmigranten. Wij hebben dit probleem meermaals onder de aandacht gebracht.

Graag onderstrepen wij: de huisvesting van arbeidsmigranten is voor ABU-leden geen verdienmodel.

Om de huisvesting van arbeidsmigranten te ontkoppelen van het werkgeverschap, is het noodzakelijk dat er meer huisvesting komt voor deze groep en dat er een professionele markt met voldoende aanbod van huisvesters ontstaat. We willen aandacht vragen voor de rol van gemeenten hierin.

We pleiten ervoor bed en brood niet te snel te scheiden omdat arbeidsmigranten anders zijn overgeleverd aan de grillen van de huurmarkt.

Gerelateerde artikelen