ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsmigratie: studenten Erasmus Universiteit denken mee

De ABU en de economische faculteit van de Erasmus Universiteit (EUR) gaan samenwerken in het nieuwe Masterprogramma “Economics of Sustainability”.  Masterstudenten gaan zich een jaar lang verdiepen in thema’s die te maken hebben met arbeidsmigratie. Zoals de kosten en baten.

  • Hoe verhoudt arbeidsmigratie zich tot de mensen die nu nog langs de kant van de arbeidsmarkt staan?
  • Wat is de betekenis van circulaire migratie voor Nederland en het land van herkomst.

Elbert Dijkgraaf, hoogleraar economie aan de EUR: ‘’De verdelingsvraagstukken, dilemma’s en de actualiteit van het thema leveren voor onze masterstudenten ongetwijfeld veel leerzame ervaringen op en hopelijk ook bruikbare adviezen voor betrokkenen. Zelf heb ik ook de nodige affiniteit met het onderwerp. Ik denk dat er veel meer mogelijk is om de tekorten op de arbeidsmarkt hier op te lossen en tegelijkertijd veel meer te betekenen voor landen die het lastig hebben.’’

Onlangs was er een ontmoeting met studenten. Deze weken worden de onderzoeksthema’s bekend. In 2023 moet dat resulteren in een aantal scripties. Tussentijds zullen studenten op verschillende momenten gesprekken hebben met ABU-leden. Zo kan academische vorming hand in hand gaan met expertise uit de praktijk.

“We kunnen alle denkkracht goed gebruiken.”

Peter Loef, senior beleidsadviseur Arbeidsmigratie bij de ABU: ‘’We zijn blij met de samenwerking met de Erasmus Universiteit bij dit belangrijke onderwerp waar terecht veel aandacht voor is. We kunnen alle denkkracht goed gebruiken om de complexe vraagstukken op dit gebied op te lossen. Zeker ook van studenten en de universiteit die vanuit hun onafhankelijke positie kunnen kijken naar wat mogelijk is en wat kosten en baten daarvan zijn.’’

Gerelateerde artikelen