ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De erkenningsplicht: nodig bij uitzenden in België

De Vlaamse Sociale Inspectie heeft vastgesteld dat Nederlandse bureaus steeds vaker in België uitzenden, maar niet voldoen aan deze wetgeving. Daarom kregen we van de Vlaamse Sociale Inspectie, departement werk & sociale economie het verzoek om de regels voor uitzenden in België onder de aandacht te brengen.

Anders dan in Nederland kan in België alleen worden uitgezonden als een uitzendonderneming voldoet aan de erkenningsplicht. Dit geldt ook wanneer vanuit Nederland naar België wordt uitgezonden of wanneer het maar een beperkt aantal personen betreft.

Meer informatie over uitzenden naar België: voorwaarden voor erkenning van uitzendbureaus

Laura Spangenberg, spangenberg@abu.nl

Gerelateerde artikelen