ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Exclusief voor ABU-leden: rekentool toepassing ET-regeling

Onderdeel van de ABU-cao is de ET-regeling voor internationale medewerkers. ET staat hierbij voor extraterritoriaal.De ET-regeling is bedoeld voor werknemers die niet permanent in Nederland wonen, maar hier wel tijdelijk werken. De regeling is bedoeld om werknemers fiscaal te kunnen compenseren voor extra kosten doordat ze tijdelijk werken buiten het land waar ze wonen. In de ABU-cao is de regeling opgenomen in artikel 20.

Een goede toepassing van deze regeling luistert nauw. Om de werking van de ET-regeling inzichtelijk te maken, heeft de ABU exclusief voor leden een rekentool ontwikkeld. Naast inzicht in de werking van de regeling, geeft de rekentool een indicatie van de effecten van het toepassen ervan. Gebruik van de rekentool ondersteunt in een goede afweging voor het wel of niet toepassen van de ET-regeling. En ondersteunt bij een correcte toepassing.

De tool is bedoeld als hulpmiddel. De uitkomsten geven u een indicatie. Als u echt aan de slag wilt gaan met de ET-regeling, dan raden wij nadrukkelijk aan om een specialist te raadplegen. Het is namelijk niet alleen van belang hoe de ET-regeling rekenkundig in elkaar steekt, maar ook wanneer en bij wie u hem mag toepassen. Meer hierover leest u op onze kennisbank.

Gerelateerde artikelen