ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gezocht: arbeidsmigranten voor onderzoekspanel Share My Voice

In Nederland wordt veel gesproken óver arbeidsmigranten, maar nog veel te weinig mét arbeidsmigranten. Share My Voice doet hier wat aan: het is een onafhankelijk onderzoekspanel van en voor arbeidsmigranten. Zij kunnen zich in korte onderzoeken uitspreken over actuele onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.

Bemiddelt u arbeidsmigranten? Breng het onderzoekspanel bij hen onder de aandacht: www.sharemyvoice.nl. Zo helpt u mee hun woon-, werk- en leefsituatie te verbeteren.

Meedoen aan het onderzoekspanel wordt beloond: bij iedere deelname aan een onderzoek maken deelnemers kans op tegoedbonnen van Amazon.

Gerelateerde artikelen