ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gezocht: beleidsadviseur Arbeidsmigratie

De ABU zoekt een beleidsadviseur Arbeidsmigratie voor het team Advies, Strategie en Kennis.

525 ondernemers en ruim 200.000 arbeidsmigranten die via de uitzendbranche werken, rekenen op onze beleidsadviseur Arbeidsmigratie.

Arbeidsmigratie is een actueel onderwerp in politiek en maatschappij. Zo heeft het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten van Emile Roemer pas twee rapporten opgeleverd voor het verbeteren van de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten. De verkiezingsprogramma’s staan er vol mee.

De beleidsadviseur Arbeidsmigratie is verantwoordelijk voor alle aspecten waar uitzendondernemingen en arbeidsmigrant tegenaan lopen, zoals arbeidsvoorwaarden, begeleiding en huisvesting.

Bent u een geschikte kandidaat of kent u iemand? Neem contact op met Jolanda Maes: 06 – 53 37 87 02 of maes@abu.nl.

Gerelateerde artikelen