ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Huisvesting arbeidsmigranten: SNF-reglement registratie aangepast

Met ingang van 15 oktober 2020 geldt een nieuw SNF-reglement inzake registratie. Een belangrijke aanpassing is dat de locatie waar een eventuele gerichte aanvullende inspectie (spoedinspecties) plaatsvindt, zo kort mogelijk van tevoren wordt aangekondigd. Deze wijziging past beter bij het karakter van de spoedinspectie die na serieuze klachten en signalen over tekortkomingen kan worden gehouden. Ook kunnen op basis van het nieuwe reglement particulieren met maximaal één locatie in verhuur voor arbeidsmigranten zich aanmelden bij SNF.

Gerelateerde artikelen