ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Huisvesting en arbeidsmigranten

ABU-leden die werken met arbeidsmigranten en daarvoor eigen huisvestingslocaties beschikbaar stellen, moeten voldoen aan de huisvestingseisen die zijn vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten. De ABU toetst de toepassing van de huisvestingsnormen via het huisvestingscertificaat van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).

Stichting Normering Flexwonen

De ABU is medeoprichter van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). SNF houdt een register bij van ondernemingen die aantoonbaar voldoen aan de huisvestingsnormen in de cao. Ondernemingen in het SNF-register worden jaarlijks gecontroleerd op de toepassing van de huisvestingsnorm. Meer informatie over SNF of hoe u SNF-gecertificeerd kunt worden? Bezoek de website van SNF.

Nationale Intentieverklaring Huisvesting voor Arbeidsmigranten

De ABU is partij bij de Nationale Intentieverklaring Huisvesting voor Arbeidsmigranten. In deze verklaring spreken gemeenten, werkgevers, vakbonden, woningbouwcorporaties en de minister van Binnenlandse Zaken de intentie uit om tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten te komen. Het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten (EFA) brengt  de partners regionaal bij elkaar.

Gerelateerde artikelen