ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Jaarrapportage arbeidsmigranten SZW: stappen gezet

… maar nog werk aan de winkel

In 2022 is er op verschillende terreinen vooruitgang geboekt waar het gaat om de bescherming en positie van arbeidsmigranten. Dit blijkt uit de jaarrapportage van het Interdepartementaal Projectteam Arbeidsmigranten van het Ministerie van SZW.

Een paar van de stappen die ABU-leden hebben gezet:

  • de loonzekerheid voor twee maanden
  • langer verblijf in de huisvesting na het wegvallen van werk

Een belangrijke aanbeveling van de commissie Roemer was om een certificeringsstelsel in te richten voor uitzendbureaus. Dit loopt op schema. Het wetsvoorstel gaat dit voorjaar naar de Tweede Kamer. De ABU vindt het belangrijk dat de wet goed uitvoerbaar is in de praktijk. Ook moet de certificering zijn doel bereiken, namelijk het weren van malafide uitzenders. Jurrien Koops, directeur: “Een stelsel zonder toezicht en handhaving schiet zijn doel voorbij. Wij zijn voor de certificering maar blijven aandacht vragen voor voldoende capaciteit om te handhaven.”

Ook op het gebied van registratie, zorg en huisvesting van arbeidsmigranten zijn de nodige stappen gezet. Gemeenten zijn in het najaar begonnen met het registreren van tijdelijke verblijfadressen wanneer iemand zich als niet-ingezetene inschrijft. Met het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap (BZK) kunnen gemeentes verhuurders aanpakken die mensen op een slechte manier huisvesten. Onderdeel van deze wet worden aparte huurcontracten. Vooruitlopend daarop bieden ABU-leden vanaf 1 april gescheiden contracten voor wonen en werk aan en wordt er een prijs-kwaliteitssysteem ontwikkeld voor huisvesting.

Verdere plannen van ABU-leden komen binnenkort naar buiten.

Gerelateerde artikelen