ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Jochem de Boer beleidsadviseur Arbeidsmigratie ad interim

Tussen het vertrek van Rolf van der Meijden per 1 februari en de komst van Peter Loef per 1 april neemt Jochem de Boer de portefeuille Arbeidsmigratie tijdelijk waar.

Jochem heeft in de periode 2011 – 2017 bij de ABU gewerkt, onder meer als Beleidsmedewerker ABU International. Jochem gaat zich specifiek met een aantal dossiers bezighouden, zoals de klachtenprocedure van de ABU Fair Employment Code en de lobby gericht op huisvesting.

Jochem werkt twee dagen per week en is te bereiken via jdeboer@abu.nl.

Gerelateerde artikelen