ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Onderzoekspanel Share My Voice zoekt arbeidsmigranten

Bemiddelt u arbeidsmigranten? Breng dan sharemyvoice.nl  onder de aandacht bij hen. Zo helpt u mee hun woon-, werk- en leefsituatie te verbeteren. Het nieuwe onderzoek gaat over de wensen en mogelijkheden die arbeidsmigranten hebben rondom training en opleiding.

De bedoeling is een beter beeld te krijgen van hun behoeften en meer inzicht in wat Nederland kan doen om arbeidsmigranten te binden en behouden. Het onderzoek kan worden ingevuld via www.sharemyvoice.nl.
Wilt u als werkgever, uitzender, huisvester of andere organisatie meewerken aan dit onderzoek? Neem dan vrijblijvend contact op. Nederland kan niet zonder arbeidsmigranten

Gerelateerde artikelen