ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuwe update Veiligheidsprotocol arbeidsmigranten

UPDATE: er is een versie van het protocol van 28 oktober 2020.

Er is een nieuwe update (versie 15 oktober 2020) gebaseerd op de overheidsrichtlijnen die nu gelden. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  1. Onderbreking van de thuisquarantaine van arbeidsmigranten die komen uit een land met code oranje. Dat mag van de overheid als zij aantoonbaar een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en samenleving. Voor ABU-leden geldt als extra veiligheidseis: werken is pas mogelijk na ontvangst van een negatieve testuitslag van een coronatest die is afgenomen na aankomst in Nederland. Dit hebben wij voorgelegd aan de ministers van SZW, EZ en VWS.
    Inmiddels hebben wij een reactie gekregen en vandaag bestuderen we de brief en overleggen we met het bestuur over de gevolgen.
  2. Als het werk wegvalt kunnen arbeidsmigranten desgewenst nog minimaal vijf dagen de huisvesting blijven huren.

De ABU roept zijn leden op dit protocol strikt na te leven. Deze versie vervangt de versie van 24 september 2020.

Het protocol is ook beschikbaar in het Pools, Roemeens, Bulgaars, Engels en Spaans.

Gerelateerde artikelen