ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Onderzoekspanel Share My Voice zoekt arbeidsmigranten

Bemiddelt u arbeidsmigranten? Breng dan sharemyvoice.nl  onder de aandacht bij hen. Zo helpt u mee hun woon-, werk- en leefsituatie te verbeteren. Dit keer gaat het onderzoek over gezondheidszorg, training en opleiding en toekomstperspectief.

Share my voice is opgericht omdat er nauwelijks geluisterd wordt naar wat arbeidsmigranten zelf te vertellen hebben. Het is een onafhankelijk onderzoekspanel dat volledig bestaat uit arbeidsmigranten. Het is kortom van en voor arbeidsmigranten. Onder de leden van het panel worden korte onderzoeken uitgevoerd om het perspectief van arbeidsmigranten te laten horen. Zo kunnen zij bedrijven en overheden helpen met nieuwe kennis en het nemen van betere beslissingen.

Nederland kan niet zonder arbeidsmigranten

Nederland kan niet zonder arbeidsmigranten. Er werken honderdduizenden mensen uit de hele wereld in ons land om de economie draaiende te houden. Bedrijven uit diverse sectoren, van logistiek tot ICT, drijven op deze waardevolle krachten. Toch weten veel Nederlanders nog weinig over arbeidsmigranten en heerst er veel onwetendheid. Bovendien wordt er vooral gesproken óver arbeidsmigranten, maar nauwelijks mét arbeidsmigranten. Daarom lanceerde Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten het onafhankelijke onderzoekspanel #sharemyvoice om de stem van arbeidsmigranten te laten horen.

Gerelateerde artikelen