ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Onze open economie kan niet zonder arbeidsmigratie

Onze arbeidsmarkt is een steeds sterkere magneet. Dit stelt Leo Lucassen, directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Deze zomer schreef hij in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een essay over de toekomst van de migratie. Volgens Lucassen staat de politieke discussie vaak bol van feitelijke onjuistheden. Vooral het grote belang van arbeidsmigratie voor de Nederlandse economie wordt miskend, zo stelt hij.

Verder in dit nummer onder meer:

  • Aan alles komt een einde, een column van Jurriën Koops over zaken waar wel (of niet) een einde aan komt.
  • Verdringing op de arbeidsmarkt, een gezamenlijk onderzoek van CBS en SCP. De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat er op de Nederlandse arbeidsmarkt geen aanwijzingen zijn voor verdringing tussen ouderen en jongeren, tussen hoog- en laagopgeleiden en vaak ook niet door migranten.
  • Uitgelicht: 2019: Van arbeidsbemiddeling naar het ontwikkelen van mensen. Visie van Han Mesters van ABN AMRO.

Dit is het laatste nummer van Flex & Figures. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe ABU-website, waar binnenkort onder meer de marktontwikkelingen en onderzoeken per onderwerp eenvoudig te vinden zijn. Met dit digitale kenniscentrum beschikt u altijd over de meeste actuele informatie over de uitzendbranche en arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen