ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Per 1 maart: meldplicht detacheringen voor buitenlandse ondernemingen

Vanaf 1 maart 2020 is er een nieuwe verplichting voor buitenlandse ondernemingen die in Nederland werkzaamheden verrichten met gedetacheerde werknemers. Zij moeten voorafgaand aan de werkzaamheden een melding te doen bij het online meldloket van het ministerie van Sociale Zaken.

De meldingsplicht is sinds 18 juni 2016 opgenomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Deze wet treedt 1 maart 2020 in werking.

Tijdelijke opdrachten die op of na 1 maart 2020 beginnen, kunnen per 1 februari 2020 alvast worden ingediend.

Het meldportaal en overheidsinformatie over de meldplicht zijn te vinden op www.postedworkers.nl.

 

Gerelateerde artikelen