ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Peter Loef nieuwe senior beleidsadviseur Arbeidsmigratie

Op 1 april komt Peter Loef als senior beleidsadviseur Arbeidsmigratie bij de ABU in dienst. Sinds 2016 werkt Peter voor Glastuinbouw Nederland / LTO Nederland als beleidsspecialist Arbeid. Hij heeft zich in die rol ook beziggehouden met het belangrijke thema arbeidsmigratie en brengt dus veel kennis, ervaring en een uitgebreid netwerk mee. Daarvoor was Peter van 2009 tot 2014 directeur van de SNCU. Dus ook de uitzendbranche is voor hem bekend terrein.

Peter gaat zich bij de ABU inzetten voor arbeidsmigratie in de volle breedte: werken, wonen en welzijn.

Voor de periode tussen het vertrek van Rolf van der Meijden per 1 februari en de komst van Peter Loef op 1 april is zicht op tijdelijke invulling.

Wij wensen Peter veel plezier en succes in zijn nieuwe functie!

Gerelateerde artikelen