ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Principe-akkoord integratie huisvestingskeurmerken AKF en SNF

De huisvestingskeurmerken AKF en SNF hebben een brief aan het projectteam Uitvoering adviezen Roemer gestuurd. Daarin staat dat er vanuit beide organisaties een principe-akkoord ligt voor de integratie van beide keurmerken. Dat moet uiteraard nog worden voorgelegd aan de respectievelijke achterbannen.

Voordat het zover is dat er één geaccrediteerd keurmerk is, moet er nog veel gebeuren. Maar de intenties zijn om op 1 januari 2023 zo veel mogelijk te hebben geregeld. Concreet zijn er afspraken gemaakt over de normeisen voor de jaarrond huisvesting. Daarbij zijn de strengste eisen van beide normen als uitgangspunt genomen en is ook nadrukkelijk gekeken naar het Bouwbesluit.

Om te voldoen aan een aantal afspraken van bouwkundige aard, hebben ondernemingen tijd nodig. Daarvoor zullen we een overgangsregeling moeten treffen.

Peter Loef, loef@abu.nl

Gerelateerde artikelen