ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Reactie ABU op uitbuiting Oekraïense werknemers in het Westland

Met afschuw heeft de ABU via de media kennisgenomen van de uitbuiting van Oekraïense werknemers in het Westland. Wat daar door vakbond CNV is aangetroffen deugt niet. Uitzendbureaus die op deze manier met hun werknemers omgaan, horen niet thuis in de uitzendbranche. We hebben hierover met verschillende organisaties contact gehad, waaronder Glastuinbouw Nederland, waar het inlenende bedrijf lid van is. Lees hier de reactie van Glastuinbouw Nederland.

Het lijkt te gaan om Oekraïense mensen die al langer in Nederland aanwezig waren en niet als ‘ontheemden’ naar Nederland zouden zijn gekomen. Ook de A1-verloning is genoemd als regeling die zou zijn toegepast. De ABU heeft hierover een duidelijk standpunt ingenomen: niet doen.

Nogmaals roepen wij inleners op alleen met bonafide uitzendbureaus zaken te doen. De ABU deed hiertoe samen met VNO-NCW en MKB-Nederland onlangs een oproep.

Gerelateerde artikelen