ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Regeling ontheemden verlengd tot 4 september 2023 voor vluchtelingen met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning

Op 1 februari 2023 lieten wij weten dat de vervaldatum van de regeling ontheemden 4 maart 2023 zou zijn. Bescherming van deze groep is vorige week tijdelijk verlengd met zes maanden tot 4 september 2023, gezien de hoge asielinstroom en druk op de opvang van het COA.

Het gaat om derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, die vóór 19 juli 2022 in Nederland ingeschreven stonden in de Basisregistratie Personen (BRP).

Dit betekent dat deze groep nog tot 4 september 2023 onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraïense vluchtelingen valt en dat deze mensen tot deze datum nog mogen blijven werken.

De IND gebruikt de komende periode voor de afhandeling van asielzaken. Ons advies is om de komende periode toe te blijven zien op de inhoud van de IND-brieven en (vervolgens) de nieuwe O-pasjes. Deze doelgroep krijgt de komende weken een brief van de IND. Met een kopie van de IND-brief waarin staat dat ze in (asiel)procedure zijn, kunt u aantonen dat zij vanaf 4 maart 2023 in Nederland mogen blijven en werken. Houdt de actuele ontwikkelingen hierin o.a. via onderstaande links in de gaten.

Meer informatie

IND nieuwsartikel 

Nieuws op rijksoverheid.nl 

IND: voorwaarden richtlijn tijdelijke bescherming

Gerelateerde artikelen