ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Rolf van der Meijden beleidsadviseur Arbeidsmigratie

Op 1 april treedt Rolf van der Meijden bij de ABU in dienst.

Rolf heeft zich vanaf 18 januari als beleidsadviseur ad interim ingezet voor het dossier huisvesting en het ABU Corona Veiligheidsprotocol Arbeidsmigranten. Vanaf 1 april neemt hij het volledige pakket behorend tot de portefeuille arbeidsmigranten over.

Rolf is vanaf 2006 actief op het gebied van arbeidsmigratie en huisvesting. In eerste instantie als Sr. manager bij een grote uitzendonderneming en vanaf 2014 als ondernemer. Ook daar waren arbeidsmigratie en huisvesting voor hem de rode draad.

Wij wensen Rolf veel plezier en succes in zijn nieuwe functie!

Gerelateerde artikelen