ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitvoering ‘Roemer’ komt op stoom

De aanbevelingen van de commissie-Roemer om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren komen op stoom. Dat blijkt uit de jaarlijkse jaarrapportage arbeidsmigranten. Centraal in de aanbevelingen staat de aanpak van misstanden. Malafide uitzenders worden aangepakt in het toelatingsstelsel dat per 1 januari 2026 in gaat. De gewenste scheiding van wonen en werken – die ABU-leden al eerder in de praktijk brachten – is inmiddels geregeld met een wet. Ook op het gebied van betere huisvesting worden stappen gezet. Peter Loef, programmamanager bij de ABU, is positief over de stappen die zijn gezet.

Begin dit jaar lanceerde de ABU een eigen plan ‘Van Goed naar beter’. Met daarin activiteiten om werken, wonen en leven te verbeteren. Loef: ‘Laten we niet vergeten dat veel zaken goed gaan. De ABU wordt in deze rapportage niet voor niets voorloper genoemd. Onze leden moeten zich houden aan een strikte gedragscode waarin hun zorg- en informatieplicht is vastgelegd. Dat betekent o.a. contracten in de taal van het land van herkomst en informatie over bijvoorbeeld werken, ziekmelden etc. in hun landstaal. We merken dat door het slechten van de taalbarrière arbeidsmigranten beter geïnformeerd aan het werk gaan hier.”

De ABU maakte afspraken met handhavers dat arbeidsmigranten die bij malafide partijen op straat komen te staan werk (en waar mogelijk ook huisvesting) kunnen vinden bij ABU-leden. Er staan in 2024 veel activiteiten op stapel. Zo krijgen taaltrainingen steeds meer aandacht en ook veilig werken.

De aanpak van malafide partijen blijft echter nummer een. Loef: “We kunnen niet hard genoeg optreden tegen malafide bedrijven die stelselmatig arbeidsmigranten gebruiken. Daarvoor is harde handhaving door de overheid en voldoende capaciteit een vereiste. De ABU heeft hierover zorgen. Meer regels zorgen niet direct voor meer handhaving namelijk.”

Gerelateerde artikelen