ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzenders en Belastingdienst ondertekenen vernieuwd ET-convenant

De ABU en NBBU hebben deze week een vernieuwd ET-convenant met de Belastingdienst ondertekend. In dit convenant spreken partijen af hoe de bewijslast eenduidiger is te maken bij de uitvoering van fiscale wet- en regelgeving rond het werken met arbeidsmigranten. 

In het convenant zijn afspraken opgenomen over de extra territoriale kosten van uitzendkrachten die buiten het land van herkomst werken. De zogenoemde ET-regeling. Het convenant geeft de uitzendwerkgever handvatten om de wet- en regelgeving correct toe te passen. De checklist is verduidelijkt.

Het vorige convenant is in 2011 voor het laatst gesloten en was toe aan een update. Het nieuwe convenant is beter leesbaar. Hiermee geeft de Belastingdienst aan: als je de afspraken in het convenant hanteert en daar op de juiste wijze naar handelt, kun je de ET-regeling toepassen.

Gerelateerde artikelen