ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Update Corona Veiligheidsprotocol arbeidsmigranten

Het ABU-protocol dat de veiligheid van arbeidsmigranten regelt is geactualiseerd. Het gaat m.n. over de vervoersparagraaf. Omdat het vakantieperiode is attenderen we u – wellicht ten overvloede – nogmaals op dit protocol.

Gerelateerde artikelen