ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Update Fair Employment Code (FEC) op de website en Mijn ABU

In de Fair Employment Code zijn de spelregels opgenomen hoe we als ABU het goede werkgeverschap voor internationale medewerkers willen invullen. Op de website is een geactualiseerde versie van de FEC gepubliceerd. In die versie zijn de cao-aanpassingen (overgangstermijn huisvesting artikel 36 lid 5 en de inkomensgarantie artikel 40) verwerkt en de aanstaande wijziging per 1 april 2023 van de scheiding van de arbeidsmovereenkomst en de woonovereenkomst.

Het document wordt ook nog vertaald in meerdere talen. Daarover wordt u weer geïnformeerd.

Hoe zit het met achtergrondinformatie over de scheiding van het werk- en wooncontract en de ontwikkelingen rondom het daarmee samenhangende wetsvoorstel Goed Verhuurderschap? We verwijzen daarvoor naar de periodieke updates die per e-mail aan de leden worden gestuurd die de Fair Employment Code hebben ondertekend en de leden van de commissie ABU International. Ook kan contact worden opgenomen met Peter Loef, programmamanager Arbeidsmigratie (loef@abu.nl of 06 – 51 26 43 22). Mocht u de updates niet ontvangen, laat ons dat weten. Wij zullen daar dan alsnog voor gaan zorgen.

Gerelateerde artikelen