ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Update Veiligheidsprotocol arbeidsmigranten ook vertaald

Er is een nieuwe update van het Veiligheidsprotocol arbeidsmigranten. De nu geldende overheidsrichtlijnen zijn erin verwerkt. Er zijn nu ook vertalingen in het Engels en Spaans.

De belangrijkste aanpassing: reizigers uit gebieden waarvoor vanwege het coronavirus een oranje of rood reisadvies geldt, worden bij aankomst in Nederland dringend geadviseerd tien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Hiermee is duidelijkheid gekomen over twee richtlijnen die elkaar tegenspraken. Wij bepleitten bij de ministers van SZW, EZ en VWS dat de onderbreking van de thuisquarantaine zou mogen bij verplicht testen voor het aanvang van het werk. Arbeidsmigranten leveren een aantoonbare bijdrage aan de Nederlandse economie. En dat zou volgens een andere richtlijn van de overheid voldoende moeten zijn. De ABU is daarbij uitgegaan van het gelijkheidsbeginsel, in lijn met de Europese richtlijnen.

Maandag 26 oktober kregen we het antwoord: arbeidsmigranten vallen niet onder de uitzonderingspositie om de thuisquarantaine te onderbreken. De minister van SZW heeft de ABU gevraagd het protocol aan te passen. Dat is gebeurd.

De ABU vreest dat Nederland door deze aanpassing de komende weken in de problemen gaat komen bij het draaiend houden van vitale sectoren.

Gerelateerde artikelen