ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vanaf 19 april: werksessies Oekraïense vluchtelingen

Vanaf 19 april organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meerdere werksessies over Oekraïense vluchtelingen op de arbeidsmarkt.

Het is voor de ontheemden zelf als voor de samenleving van belang dat iedere ontheemde die wil en kan werken ook werk heeft en dat het werk zo goed mogelijk aansluit op motivatie en vaardigheden van de persoon. Om alle belemmeringen en benodigde acties rond het vinden en verduurzamen van werk in kaart te brengen organiseert SZW – in de maanden april en mei – vijf werksessies in verschillende regio’s met werkgevers, werkgeversorganisaties, uitzendbranche, werknemersorganisaties, NGO’s, gemeenten, RMT en ontheemden.

Het is inmiddels langer dan één jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Door deze oorlog zijn miljoenen Oekraïners hun land ontvlucht. In Nederland bieden wij opvang voor circa 95.000 ontheemden. Op grond van de Europese Richtlijn tijdelijke bescherming hebben zij in ieder geval tot 4 maart 2024 het recht in Nederland te verblijven, naar school te gaan en te werken. Wij ondersteunen Oekraïense ontheemden in de hoop dat zij in de nabije toekomst hun land weer kunnen opbouwen en in de wetenschap dat de oorlog in Oekraïne voorlopig voortduurt.

De eerste regionale werksessie is op woensdag 19 april van 9.30 – 13.00 uur. Deze bijeenkomst wordt gehost door Refugee Talent Hub. Deze organisatie is gevestigd in BOOST, een buurthuis voor vluchtelingen in Amsterdam Oost. Het adres is Danie Theronstraat 2, 1091 XX in Amsterdam.

De werksessie is opgesplitst in twee onderdelen, waar bij ieder onderdeel één vraag centraal staat:

  • Hoe komen we tot meer (duurzaam) werk hier in de regio?
  • Hoe krijgen we Oekraïense ontheemden die willen werken goed in beeld?

Aanmelden voor de sessie kan door middel van dit aanmeldformulier.

Op woensdag 28 juni a.s. bundelt SZW de opbrengst van deze vijf sessies in een landelijke afsluitende conferentie in het bijzijn van de Minister van SZW, Karien van Gennip. Ook daarvoor bent u van harte uitgenodigd.

19 april in Amsterdam

 

1.      Hoe krijgen we Oekraïense ontheemden die willen en kunnen werken goed in beeld?
8 mei – 12 mei in Zwolle

 

2.      Certificering en erkenning van diploma’s en opleidingen

 

16 mei in Rotterdam

 

3.      Hoe krijgen we praktisch de doorstroom naar duurzaam werk op gang?

 

22 mei – 26 mei in Flevoland

 

4.      Hoe zorgen we voor aansluiting van het werk hier in Nederland, op de behoefte  straks tijdens de wederopbouw in Oekraïne?

 

30 mei in Den Haag

 

5.      Hoe zorgen we voor de instroom naar kraptesectoren zoals onderwijs, zorg en kinderopvang?

 

Woensdag 28 juni Landelijke (afsluitende) conferentie Oekraïne

Gerelateerde artikelen