ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Werkbezoek Koolmees bij arbeidsmigranten

Op onze uitnodiging heeft minister Koolmees van SZW een werkbezoek gebracht aan een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten. Huisvester Homeflex uit Katwijk gaf de minister een inkijkje in een woonunit.

De minister ging in gesprek met Poolse bewoners en werd door ABU-voorzitter Sieto de Leeuw en SNF-voorzitter Koos Karssen bijgepraat over:

  • Het tekort aan nieuwe huisvestingslocaties
  • Praktijkervaringen van uitzenders en huisvesters met gemeenten en omwonenden
  • Ontwikkelingen van de SNF-norm en het Agrarisch Keurmerk Flexwonen.

Aansluitend werd een bezoek gebracht aan Heemskerk Fresh & Easy, een groentesnijder en inlener van ongeveer 400 arbeidsmigranten. De minister sprak er onder andere met arbeidsmigranten.

Tijdens dit bezoek bleek weer het belang van arbeidsmigranten voor het vullen van de productielijnen, de grote pieken en dalen in de benodigde bezetting en de toegenomen doorstroom naar vastere overeenkomsten.

Er werd ook gesproken over de gevolgen die de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) heeft op de inzet van uitzendkrachten en de kostprijsverhogingen.

Bron foto: Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde artikelen