ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsvoorwaarden vaste medewerkers

De laatste cao voor vaste medewerkers van uitzendbureaus werd in 2012 afgesloten. Die is nu niet meer geldig en heeft alleen nog juridische ‘nawerking’.

Actueel