ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Model AVR

Nu de CAO Vast niet meer bestaat, heeft de ABU een model voor een arbeidsvoorwaardenregeling ontwikkeld. Het doel is om uitzendondernemingen handvatten te geven om het arbeidsvoorwaardenbeleid vorm te geven.

Flexibele invulling

In de Model-AVR is rekening gehouden met mogelijkheden voor een flexibele invulling van arbeidsvoorwaarden. Zo kan een uitzendonderneming de arbeidsvoorwaarden gerichter inrichten op medewerkersniveau, in plaats van op organisatieniveau.

Niet dwingend

De Model-AVR is een model, een voorbeeld voor het arbeidsvoorwaardenbeleid van uitzendondernemingen. In tegenstelling tot de CAO Vast kan een arbeidsvoorwaardenregeling niet dwingend opgelegd worden aan werkgevers.

Het staat de werkgever dan ook vrij om gebruik te maken van de (bepalingen in de) Model-AVR. Ook wordt er niet gecontroleerd op toepassing van de Model-AVR.

Gerelateerde artikelen