ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Alles over eHerkenning

Wat de DigiD is voor burgers, is eHerkenning voor ondernemers. Ook als uitzender heb je straks nog maar één inlogmiddel nodig om zaken als belastingen, subsidies en VOG’s te regelen. Hoe werkt het?

Veel overheden en bedrijven werken al met eHerkenning. Denk aan provincies, gemeenten en ministeries. Grote overheidsorganisaties zoals UWV, Belastingdienst en Kamer van Koophandel hebben vorig jaar besloten om over te gaan op eHerkenning. Ook andere overheidsinstanties en een aantal door de overheid gereguleerde sectoren (zorgverzekeraars en pensioenfondsen) stappen over: de Wet digitale overheid – die naar verwachting begin 2019 ingaat – verplicht hen dit.

Als ondernemer kun je dus bij een snel toenemend aantal dienstverleners inloggen met eHerkenning. Marije Jurriëns is business consultant eHerkenning van Logius, die verantwoordelijk is voor digitale producten en diensten voor de overheid: “Op dit moment werken al 350 overheidspartijen met eHerkenning, waarmee ze in totaal 800 verschillende online diensten aanbieden. En al meer dan 250.000 medewerkers van bedrijven hebben een eHerkenningsmiddel
om in te loggen bij deze diensten.”

Voordelen

Het online identificeren van ondernemers door overheden gebeurt nu nog op verschillende manieren, waardoor je steeds opnieuw met verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden moet inloggen. Met de invoering van eHerkenning wil de overheid de online dienstverlening tussen overheden en bedrijven uniformer, veiliger, betrouwbaarder en eenvoudiger regelen.

Dit biedt verschillende voordelen:

 • Digitaal zaken regelen.
 • Op één manier inloggen.
 • 24/7 beschikbaarheid online diensten.
 • Besparing van tijd en kosten (lagere administratieve lasten, geen fysieke
  bezoekjes meer aan overheidsloketten).
 • Toegang tot de Berichtenbox voor bedrijven, waarmee je digitaal en beveiligd berichten uitwisselt met overheidsinstanties.
 • Je kunt zelf de medewerkers machtigen die namens jouw organisatie mogen handelen en je hebt een overzicht van welke medewerkers toegang hebben tot welke online diensten.

Waar gebruik je eHerkenning voor?

Als (uitzend)ondernemer kun je eHerkenning bijvoorbeeld straks gebruiken voor de aangifte omzetbelastingen en verzuimmeldingen bij UWV. Nu al kun je inloggen bij de Kamer van Koophandel en een subsidieregeling praktijkleren bij RVO aanvragen.

Jurriëns: “En denk ook aan het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag): waar je vroeger een papieren aanvraagformulier moest invullen, waarmee de werknemer vervolgens naar het gemeentehuis moest, kun je alle gegevens nu digitaal aanleveren door in te loggen met eHerkenning.”

Hoe werkt eHerkenning?

eHerkenning regelt de digitale herkenning (authenticatie) en controleert de digitale bevoegdheid (machtiging) van medewerkers die online een dienst willen afnemen namens een organisatie. eHerkenning regelt dus de online toegang waarbij wordt gecontroleerd of de persoon daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is. Maar ook of hij mag doen wat hij wil doen. Jurriëns: “Een belangrijk voordeel is dat je de machtigingen binnen je organisatie per medewerker kunt regelen; wie mag namens jouw organisatie inloggen bij welke dienst? Je houdt inzicht in wie welke machtiging heeft en kunt deze bijvoorbeeld intrekken wanneer een medewerker de organisatie verlaat.”

Vijf niveaus

Binnen eHerkenning zijn vijf betrouwbaarheidsniveaus; van laag (EH1) tot zeer hoog (EH4). Hoe vertrouwelijker de informatie is, hoe meer zekerheid nodig is. Een eHerkenningsmiddel kan altijd gebruikt worden voor diensten met hetzelfde of een lager betrouwbaarheidsniveau en het niveau van een eHerkenningsmiddel kan altijd verhoogd worden. Jurriëns: “De dienstverlener
bepaalt het betrouwbaarheidsniveau van zijn diensten, zo heeft UWV gekozen voor niveau EH3. Kijk dus altijd naar het betrouwbaarheidsniveau van de diensten die je wilt afnemen en kies bij twijfel voor het hoogste niveau.”

Leveranciers en kosten

Om een eHerkenningmiddel aan te vragen, kun je terecht bij een erkende eHerkenningsleverancier. Er zijn zes leveranciers erkend door de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerkenning leveren. Ze voldoen allemaal aan dezelfde eisen en standaarden, maar concurreren met elkaar in o.a. type eHerkenningsmiddelen.

Op basis van jouw criteria kies je zelf bij wie je eHerkenning aanvraagt. De kosten zijn afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau. Zo kost EH3 nu rond de 45 euro.

Aan de slag

Werk je nog niet met eHerkenning? Dan is dit wellicht het moment om van
start te gaan. De website eHerkenning.nl biedt een helder stappenplan voor de
procesaanvraag, een overzicht van de reeds aangesloten overheidsorganisaties,
relevante FAQ’s en praktijkverhalen van ondernemers.

Bij het aanschaffen van een middel, is het handig jezelf de volgende vragen te stellen:

 • Bekijk welke dienst(en) zal worden afgenomen van overheidsinstanties?
 • Welk betrouwbaarheidsniveau is er voor die diensten nodig?
 • Wie worden er in de organisatie gemachtigd?
 • Wie gaat de machtigingen beheren?

Maak je al wel gebruik van eHerkenning, dan kun je dit straks voor steeds meer
overheidsdiensten gebruiken; ga wel na of je mogelijk het betrouwbaarheidsniveau moet aanpassen.

Gerelateerde artikelen