ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

eHerkenning: online toegang tot overheden

Wat DigiD is voor burgers, is eHerkenning voor bedrijven. Nu al kunnen bedrijven zich online identificeren bij meer dan driehonderd overheidsorganisaties. Grote instanties als UWV, Belastingdienst, KvK en RDW hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk over te stappen op eHerkenning.

Zo kunnen werkgevers vanaf 1 november 2019 alleen nog inloggen in het UWV-werkgeversportaal met eHerkenning.

Wanneer is eHerkenning handig?

Als bedrijf moet u vaak zaken regelen met de overheid, gemeente en bedrijven. Bijvoorbeeld voor het ziek melden van medewerkers of het aanvragen van een VoG. Veel van deze zaken kunt u nu online regelen met eHerkenning.

Met eHerkenning kunt u zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met andere organisaties. Het grote gemak is dat u met één inlogmiddel bij meerdere organisaties kunt inloggen. Dat betekent minder wachtwoorden onthouden. Ook kiest u zelf hoe u wilt inloggen.

Met een eHerkenning heeft een medewerker één inlogmiddel in handen, waarmee hij veilig en snel kan inloggen bij aangesloten organisaties.

De voordelen van E-herkenning

 • Veilig inloggen bij overheden en bedrijven
 • Een kleinere digitale sleutelbos
 • Zelf kiezen hoe u inlogt
 • Digitaal uw zaken regelen
 • Op één manier inloggen
 • 24/7 beschikbaarheid online diensten
 • Besparing van tijd en kosten (lagere administratieve lasten, geen fysieke bezoekjes overheidsloketten meer)
 • Toegang tot de Berichtenbox voor bedrijven, waarmee u digitaal en beveiligd berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsinstanties
 • U kunt zelf de medewerkers machtigen die namens uw organisatie mogen handelen.
 • U heeft een overzicht van welke medewerkers toegang hebben tot welke online diensten.

Betrouwbaarheid eHerkenningsmiddel

Als u inlogt met eHerkenning wilt u erop vertrouwen dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan. De dienstverlener wil er op zijn beurt zeker van zijn met wie hij zaken doet. Daarom is veilige en betrouwbare online toegang tot dienstverlening essentieel. De dienstverlener waar u met eHerkenning inlogt bepaalt het benodigde betrouwbaarheidsniveau van uw eHerkenningsmiddel voor hun online dienst. Er zijn eHerkenningsmiddelen op 5 betrouwbaarheidsniveaus (EH1, EH2, EH2+, EH3 en EH4). Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe meer zekerheid de dienstverlener krijgt over uw online identiteit.

Toelichting betrouwbaarheidsniveaus >>

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden. Een medewerker kan zich ermee kenbaar maken en juridisch bindende handelingen plegen. Het is daarom niet toegestaan om eHerkenningsmiddelen met meerdere medewerkers te delen. Dan is niet meer te herleiden wie een handeling heeft gepleegd terwijl de medewerker op wiens naam het eHerkenningsmiddel is aangevraagd wel aansprakelijk is.

eHerkenning uitbesteden (ketenmachtiging)

Werkt u voor bepaalde zaken met een tussenpartij (een extern bureau of intermediair), dan kunt u deze derde partij machtigen om online zaken met overheidsinstanties voor u te regelen. Dat doet u via een ketenmachtiging. Een ketenmachtiging legt u vast bij uw eHerkenningsleverancier.

Op dit moment zijn er van de zes erkende eHerkenningsleveranciers slechts twee partijen die de mogelijkheid tot ketenmachtiging aanbieden: CreAim Reconi en KPN. Meer informatie over dit (aanvraag)proces vindt u op de website van eHerkenning.

eHerkenning in vier stappen

De overheid geeft zelf geen eHerkenningsmiddelen uit, maar werkt hiervoor samen met erkende aanbieders. Bedrijven kunnen zelf kiezen bij welke aanbieder zij een middel willen aanschaffen. Bij het aanschaffen van een middel zijn de volgende zaken voor u van belang:

 1. Bekijk welke dienst(en) zullen worden afgenomen
 2. Welk betrouwbaarheidsniveau is er voor die diensten nodig?
 3. Wie worden er in de organisatie gemachtigd?
 4. Wie gaat de machtigingen beheren?

Na ontvangst van het eHerkenningsmiddel kan er worden ingelogd bij de aangesloten overheidsorganisaties, altijd en overal, 24/7.

eHerkenning aanvragen

U regelt zelf een eHerkenning inlogmiddel bij een van de 6 erkende eHerkenningsleveranciers. Het stappenplan leidt u door de belangrijkste aspecten in het aanvraagproces.

Algemene informatie

Gerelateerde artikelen