ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Evenement SETU Connects 28 september 2023

Wat zijn onze dilemma’s en uitdagingen rondom gegevensuitwisseling? Hoe ziet de toekomst eruit van digitale identificatie van uitzendkrachten? En hoe kan de SETU uw organisatie hierin van dienst zijn? De SETU wil samen op zoek naar de antwoorden op deze vragen!

Daarom organiseert de SETU ook dit jaar SETU Connects. Dit is hét jaarlijkse evenement van de SETU om onze community bij elkaar te brengen en gezamenlijk de meerwaarde en kansen van SETU voor uitzenders, inleners en softwareleveranciers te verkennen. SETU-leden en niet-leden zijn bij SETU Connects even welkom!

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit event op donderdagmiddag 28 september 2023 bij Bar Beton, Utrecht Rijnsweerd.

We ontvangen u graag tussen 13.00 en 13.15 uur. De volgende onderwerpen staan op het programma:

Informeren

De bijeenkomst start plenair. U wordt meegenomen met updates in recente SETU ontwikkelingen. We presenteren u ook graag het SETU manifest; een onderdeel van onze nieuwe meerjarenstrategie, die mede op basis van uw input tijdens het laatste evenement is opgesteld.

Verbinden
  1. Kies ervoor om deel te nemen aan de deep dive sessie, georganiseerd door TNO, over de mogelijkheden van en de eerste ervaringen met onze nieuwe planningsstandaard, de ‘Standard for Planning and Scheduling’. De planningsstandaard is een oplossing voor en door de branche die eenvoudig uitwisseling van backoffice software met plansystemen mogelijk maakt. Met de komst van de standaard zijn kostbare, foutgevoelige en tijdrovende maatwerkkoppelingen verleden tijd.
  2. Of sluit aan bij de werkgroep Trends & Ontwikkelingen. Deze werkgroep bespreekt zoals altijd de nieuwe ontwikkelingen en behoeftes op het gebied van data-uitwisseling in de uitzendbranche. Specifiek wordt er in deze bijeenkomst stilgestaan bij de impact en praktische uitwerking van een vernieuwing van de hele set aan SETU-standaarden.
Inspireren

We laten ons inspireren op actuele thema’s en uitdagingen in digitalisering. Zo neemt Alexander van den Wall Bake, Business Consultant Self Sovereign Identity, ons mee in de mogelijkheden en ontwikkelingen rondom de digitale identiteit.

We sluiten de middag af met een borrel vanaf 16.30 uur.

Gerelateerde artikelen