ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gestart: Internetconsultatie Cyberbeveiligingswet

De internetconsultatie van de Cyberbeveiligingswet is op 21 mei van start gegaan. De consultatieperiode loopt tot 2 juli 2024. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de Europese richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving: de Network and Information Security Directive (NIS2).

Het doel van dit wetsvoorstel is om eenheid en samenhang te brengen in het Europees beleid voor netwerk- en informatiebeveiliging. Bijvoorbeeld door digitale weerbaarheid te vergroten en de gevolgen van cyberincidenten te verkleinen. Het doel is het algemene niveau van cyberbeveiliging in de Europese Unie te verhogen.

Dit wetsvoorstel is de opvolger van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) en bevat verschillende wijzigingen. Het aantal sectoren dat onder de wet valt is uitgebreid. Ook bevat het wetsvoorstel meer regels op het gebied van zorgplicht (cyberbeveiligingsmaatregelen). Opvallend hierbij is de opleiding van directie en bestuurders, en het onderdeel beveiliging van de toeleveringsketen zal veel werk zijn. Verder is er meldplicht (melden van incidenten) en toezicht op naleving.

U kunt de stukken bekijken en uw mening geven over de wet. Er is ook een toelichtingsdocument. Als u belangrijke punten heeft, kunt u ons hierover informeren.

Neem contact op met Krista Plat, beleidsadviseur Bedrijfsvoering, via plat@abu.nl.

Gerelateerde artikelen