ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gestart: internetconsultatie subsidie Duurzame Mobiliteit MKB

De internetconsultatie voor subsidie Duurzame Mobiliteit MKB is van start gegaan. Deze staat open tot 25 juli. Na de internetconsultatie wordt in het najaar van 2024 een conceptversie van de subsidieregeling voorgelegd aan de bewindspersoon van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Dit ministerie bereidt een subsidieregeling Duurzame Mobiliteit mkb voor. Het doel van de subsidie is het stimuleren van midden- en kleinbedrijven (mkb) om blijvend minder fossiele kilometers te maken. De subsidie richt zich op collectieven van mkb-organisaties zoals brancheverenigingen en bedrijvenverenigingen. Het ministerie wil brancheverenigingen en bedrijvenverenigingen hiermee in staat stellen om woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit bij en met hun aangesloten mkb’ers te verduurzamen.

We willen u vragen met ons mee te denken:

Welke mogelijkheden ziet u voor de ABU om deze subsidie te gebruiken om mobiliteit te verduurzamen?

Als u nog andere input heeft, laat het ons dan ook zeker weten.

Neem contact op met Krista Plat, beleidsadviseur Bedrijfsvoering, via plat@abu.nl.

Gerelateerde artikelen